Huomautuspalvelu

Kenelle sopii

Huomautuspalvelu sopii yrityksille joiden laskumäärät synnyttävät useampia huomautettavia viikossa / kuukaudessa tai laskutuserää kohden ja joiden käsittely erilaisina usein toistuvina ja säännöllisinä toimenpidekustannuksina sekä materiaali- ja postituskustannuksina kaventavat toiminnasta syntyvää katetta, kohdentavat resursseja muualle pois varsinaisesta liiketoiminnasta tai sen edistämisestä. Mikäli yritys toimii alalla jolla edellisten lisäksi on kohtuullinen riski että osa saatavista kirjataan luottotappioiksi, on perusteltua panostaa saatavan kotiuttamiseen jo heti sen eräännyttyä.

Miten palvelu käynnistetään

Sovittuamme yhteistyöstä ja suoritettavasta toimenpideketjusta, huomautettavat saatavat toimitetaan toimeksisaajalle tiedostona, vaikkapa Excel – taulukkona. Lähetämme sovitunkaltaiset huomautuskirjeet siten että ne ovat asiakkaillanne seuraavana postinkantopäivänä.

Tilitämme kertyneet varat välittömästi ja viitteellisinä.

Edelleen suoritusta vailla olevat saatavat siirtyvät toimenpideketjun seuraavaan vaiheeseen.