Jälkiperintä

Ulosotosta varattomuus- ja tuntemattomuusestein palautuneet saatavat siirretään halutessanne jälkiperintään. Pyrimme saamaan selville velallisen nykyisen olinpaikan ja perimme saatavaa perintäkirjeillä sekä aika ajoin ulosottotoimin. Myös pienten saatavien perintää, joihin ei pääoman pienuuden johdosta ole haettu tuomioistuimen päätöstä, voidaan joissakin tapauksissa jatkaa jälkiperinnällä kirjeperinnän keinoin.