Perintä

Mikäli huomauttaminen ei ole kotiuttanut saatavia ja olettaen että maksava osapuoli on lähtökohtaisesti luottokelvolliseksi todettu sekä huomautuksella tavoitettu, ovat jäljelle jääneet saatavat tapauksia joissa velallinen on joko maksukyvytön tai – haluton. Heikentynyt taloudellinen tila on voinut muodostua hetkelliseksi tai jäädä pidempiaikaiseksi taikka pysyväksi.

Mielestämme olennaista on ripeästi edetä asiassa perinnän eri keinoin kohden suoritusta tai parempaa tietoa velallisen tilasta.

Maksamattomaan saatavaan lähetämme kuluttajavelalliselle lakisääteisen maksuvaatimuksen ja yritysvelalliselle tratan tai halutessanne voimme aloittaa perinnän myös maksuvaatimuksella.

Mikäli maksuvaatimus ei tuota toivottavaa suoritusta voidaan saatavaa periä joko kohderyhmäkohtaisilla lisäperintäkirjeillä, kuten on perusteltua esimerkiksi pääomaltaan pienien saatavien kohdalla tai vaihtoehtoisesti käynnistää oikeudelliset perintätoimenpiteet.

Perittävän saatavan ollessa summaltaan huomattavan suuri, on perusteltua tutkia tarkemmin maksuvelvollisen taloudellinen asema ja tehdä sen pohjalta suunnitelma tilanteen edellyttämistä toimenpiteistä saatavan kotiuttamiseksi. Kuluttajavelallisten taloudellista tilaa kuvaavat tiedot rajoittuvat maksuhäiriötietoihin mutta yritysten tiedot ovat tältä osin kattavampia.

Aina kun velallinen ottaa meihin yhteyttä ja ilmoittaa halunsa suorittaa velkansa, vaikkapa erissä, laadimme velallisen kanssa maksuohjelman jolla avoimena oleva saatava suoritetaan kohtuullisella ja kaikkia osapuolia tyydyttävällä aikataululla.